Tilbage til forsiden
 

Rekvisitrum
Moderniseringsstyrelsens værktøjer til ledelsesinfo, lønstyring og lønforhandling.
Et lavere sygefravær giver flere ressourcer og er tegn på bedre trivsel. Læs her, hvordan I kan forebygge og nedbringe sygefraværet på jeres arbejdsplads.
Her finder du vejledning om personalegoder, god adfærd i det offentlige og om offentligt ansattes ytringsfrihed.
 
Reglerne om tillidsrepræsentanter er fastsat ved aftale mellem Finansministeriet og centralorganisationerne. For tillidsrepræsentanter gælder særlige forhold, herunder den særlige beskyttelse mod afsked og forflyttelse.
Her kan du læse om arbejdsmiljøarbejdet og medarbejdermålinger.
Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø medvirker til en god og effektiv løsning af kerneopgaverne.
 
Sidst opdateret : 25.04.2017
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk