Tilbage til forsiden
 

Arbejdsmiljø

Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø medvirker til en god og effektiv løsning af kerneopgaverne.

Der bør på den enkelte arbejdsplads være en veldefineret proces og struktur for arbejdsmiljøarbejdet, der understøtter den overordnede strategi og opgaveløsning.

Ledelsen skal have fokus på at understøtte et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der medvirker til en god opgaveløsning. Det kan blandt andet ske ved at:

Der arbejdes aktivt med at skabe et godt og tillidsfuldt lokalt samarbejde.

Der er en løbende dialog mellem ledelse og medarbejdere med henblik på blandt andet at sikre, at alle på arbejdspladsen tager et fælles ansvar for arbejdsmiljøet.

Strategien for arbejdet med arbejdsmiljøet indeholder stillingtagen til, hvordan arbejdsmiljøet understøtter løsningen af kerneopgaven.

Der er et kendskab til faktorer, der kan have en betydning for arbejdsmiljøet på institutionen.

Organisering og samarbejde om arbejdsmiljøet

Arbejdet med arbejdsmiljø skal tage udgangspunkt i den lokale kontekst. Derfor skal organiseringen af og samarbejde om arbejdsmiljøarbejdet også afspejle den lokale kontekst.

Læs mere om organisering af og samarbejde om arbejdsmiljøarbejdet her.

Arbejdspladsvurdering (APV) og medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU)

Hvert tredje år skal statslige arbejdspladser gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV) og en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU). Disse er gode redskaber til at tage en temperaturmåling på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Læs mere om arbejdspladsvurderinger her og læs mere om medarbejdertrivselsundersøgelser her.

Forebyggelse af arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden

Arbejdsgiveren er som en del af arbejdsmiljøarbejdet forpligtet til at forebygge risikoen for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden. Pligten omfatter både fysisk og psykisk vold.

Læs mere om arbejdsgiverens pligt til at forebygge risikoen for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden her.

Sidst opdateret : 10.05.2017
Mine genveje
Partsfælles samarbejde

Moderniseringsstyrelsen samarbejder med arbejdstagerorganisationerne på det statslige område (Centralorganisationernes Fællesudvalg) om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, og har i partsfælles regi udarbejdet inspirationsmateriale med 9 gode råd til at få succes med at understøtte det gode psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Du kan hente de 9 gode råd til at understøtte det gode psykiske arbejdsmiljø her.

 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk