Tilbage til forsiden
 
laborant

Arbejdsmiljøarbejdet

Ledelsen skal tilrettelægge samarbejdet om arbejdsmiljøet efter arbejdspladsens behov. Arbejdsmiljøarbejdet skal forgå på såvel strategisk som operationelt niveau.

Arbejdsmiljøloven har til formål at styrke arbejdspladsernes indsats for et godt arbejdsmiljø. Den indeholder regler for samarbejdet om arbejdsmiljøet. Formålet er at lægge en smidig ramme for en dynamisk og forebyggende indsats for et bedre arbejdsmiljø.

Læs Arbejdsmiljøloven og Bekendtgørelsen om samarbejde og sikkerhed her. 

Se også PAV kapitel 7 og Moderniseringsstyrelsens vejledninger om tilrettelæggelsen af arbejdsmiljøarbejdet:

Fleksible rammer for arbejdsmiljøarbejdet
Loven giver fleksible ramme for organiseringen af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere om arbejdsmiljøet. Organiseringen kan dermed afspejle den måde, hvorpå arbejdspladsen sædvanligvis samarbejder og træffer beslutninger.

Ledelsen skal involvere sig
Ledelsen skal involvere sig i arbejdsmiljøarbejdet. Dette skal ske på såvel strategisk som operationelt niveau ved at koble arbejdsmiljøarbejdet til både arbejdspladsens planlægning og drift.

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet
Drøftelsen af arbejdsmiljøarbejdet skal ind i en årlig cyklus – præcis som drøftelsen af arbejdspladsens budgetter og resultatkontrakter. En gang om året  skal ledelse og medarbejdere forholde sig konkret til udfordringerne på arbejdsmiljøområdet det kommende år, måske set i lyset af indførelse af ny teknologi, ændret organisering o.l.

Har I organiseret arbejdsmiljøarbejdet efter aftalemodellen kan ovenstående foregår på andre måder.

Afsked af arbejdsmiljørepræsentanter  

Arbejdsmiljørepræsentanter er omfattet af en særlig afskedsbeskyttelse, se PAV kap. 6.

Læs mere
Hent inspiration til arbejdsmiljøarbejdet her

Sidst opdateret : 18.11.2015
Mine genveje
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk