Tilbage til forsiden
 
hvad er et samarbejdsudvalg

Trivselsmåling

I skal gennemføre en trivselsmåling mindst hvert tredje år.

Samarbejdsudvalget skal inddrages 
Alle offentlige arbejdspladser skal mindst hvert tredje år gennemføre en trivselsmåling. Det er fastlagt i samarbejdsaftalen.

I skal inddrage Samarbejdsudvalget i udarbejdelsen af retningslinjer for trivselsmålinger - læs her om SU's rolle i trivselsarbejdet.

Trivselsmålingen må ikke forveksles med en Arbejdspladsvurdering (APV), som også skal gennemføres mindst hvert tredje år. De 2 kortlægninger kan mange steder med fordel lægges sammen.

Trivsel- og  tilfredshedsmålinger, ledelsesevaluering og arbejdspladsvurdering - hvad er hvad?
Trivsels-, tilfredsheds- medarbejder- eller arbejdspladsmålinger - en måling kan have mange navne. I praksis dækker de ofte over det samme. En kortlægning af medarbejdernes holdning til og mening om arbejdspladsen og arbejdet. Målet er ofte også det samme: at sikre engagerede og motiverede medarbejdere som led i at skabe en effektiv organisation.  

Arbejdspladsvurderinger (APV) og ledelsesevalueringer er andre typer af kortlægninger, som evt. kan gennemføres samtidig med en kortlægning af trivsel og tilfredshed.

Man kan kortlægge trivsel på mange måder
Kortlægning af trivsel på arbejdspladsen kan ske på forskellige måder. I kan gennemføre en spørgeskemaundersøgelsen, men I kan også gør brug af forskellige dialogprocesser.  

I  valg af metode er det vigtigt at tage udgangspunkt i undersøgelsens formål og arbejdspladsen karakter.  F.eks. hvor stor er arbejdspladsen, har I arbejdet med trivsel og målinger før og i givet fald hvordan. 

Kortlægning er et ledelsesansvar
Kortlægning og måling er et udviklingsredskab for den enkelte arbejdsplads og et ledelsesansvar. Det er vigtigt at sikre et relevant indhold og en god proces, så resultaterne får gyldighed  og giver ledere og medarbejdere et grundlag for refleksion, dialog og læring. En god proces kræver ledelse og styring.  På de følgende sider kan du læse mere om faserne i en kortlægning af trivsel:

  • Forberedelse   
  • Gennemførelse og kortlægning  
  • Indsigt og dialog
  • Handleplaner og opfølgning

Du kan også finde inspiration til trivselsmålinger på

Læs mere

Sidst opdateret : 25.04.2017
Mine genveje
Spørgsmål og Svar
Aktindsigt i trivselsmålinger - hvordan håndteres de?
Svar:
Som udgangspunkt skal I regne med at rapporter fra trivselsmålinger er omfattet af muligheden for aktindsigt. Når et dokument bliver rundsendt til medarbejderen, vil der ofte ikke længere være tale om et internt dokument. APV skal være tilgængelig for medarbejderne. APV er omfattet af mulighederne for aktindsigt. Personhenførbare oplysninger kan slettes inden udleveringen.
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk