Tilbage til forsiden
 
to mænd 3

Integrations - og oplæringsstillinger

Arbejdspladserfaring gennem ansættelse på særlige vilkår

Målet med integrations- og oplæringsstillinger
Stillingerne skal fremme, at flere med anden etnisk baggrund end dansk, med manglende sprogkundskaber og/eller manglende faglige kompetencer, kan få arbejdspladserfaring og oplæringsforløb. Det skal ruste dem bedre til at søge ordinær beskæftigelse eller inspirere dem til at gå i gang med ordinære uddannelsesforløb. Det skal også understøtte regeringens målsætning om, at staten skal have 4 pct. ansatte indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Se mere om etniske måltal her.

Muligheden for ansættelse i integrations- og oplæringsstillinger blev indført i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2005. Ordningen er blevet videreført ved overenskomstforhandlingerne i  2015.

Hvad indebærer en integrations - og oplæringsstilling?
Integrations- og oplæringsstillingerne følger den relevante overenskomst/ organisationsaftale for det pågældende område. Der gælder dog visse fravigelser, da den ansatte i gennemsnit arbejder 80 pct. af den ugentlige arbejdstid. De resterende 20 pct. af arbejdstiden skal anvendes til oplæring og opkvalificering.

Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger
I Vejledningen om integrations- og oplæringsstillinger, der knytter sig til aftalen af 27. juni 2005 om oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger), redegøres bl.a. for:

• Målgrupperne
• De særlige forhold omkring udformning af udviklingsplan og oplæring
• Ledelsens, samarbejdsudvalgets, tillidsrepræsentantens og evt. visiterende myndigheders roller i forhold til disse stillinger

Søg tilskud hos Kompetencesekretariatet før ansættelse
Statslige arbejdspladser kan søge tilskud til oplæringsaktiviteter i forbindelse med integrations- og oplæringsstillingerne. Når integrations- og oplæringsstillingen oprettes, skal arbejdspladsen indhente et foreløbigt tilsagn fra Kompetencesekretariatet, som administrerer ordningen. Tilskuddet udbetales til den enkelte institution ved ansættelsesperiodens ophør.


Sidst opdateret : 09.02.2016
Mine genveje
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk