Tilbage til forsiden
 
offentligt ansattes ytringsfrihed

Offentligt ansattes ytringsfrihed

Demokrati og åbenhed er grundlæggende værdier i den offentlige sektor.

Det er derfor vigtigt, at offentligt ansatte gør brug af deres ytringsfrihed, og deltager i den offentlige debat med viden og synspunkter.

Du kan læse om rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed i Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed og i vejledningen God adfærd i det offentlige.

Sidst opdateret : 17.01.2017
Mine genveje
Spørgsmål og Svar
En af vores medarbejdere er meget kritisk over for de fysiske rammer på arbejdspladsen og vil skrive et læserbrev om det i en landsdækkende avis. Må medarbejderen det?
Svar:
Som udgangspunkt må medarbejderen gerne. De offentligt ansatte er som alle andre borgere beskyttet af grundlovens bestemmelse om ytringsfrihed. De kan derfor som privatpersoner deltage i den offentlige debat og fremsætte personlige meninger og synspunkter. Det gælder også for emner, der vedrører eget arbejdsområde, for eksempel ressourcespørgsmål af betydning for forholdene på arbejdspladsen. Der gælder kun få begrænsninger i ytringsfriheden. For eksempel må en offentligt ansat ikke ytre sig i urimelig grov form eller fremkomme med åbenbart urigtige oplysninger om arbejdsområdet. Derudover kan hensynet til myndighedens interne beslutningsproces og funktionsevne i visse tilfælde medføre begrænsninger i ytringsfriheden for centralt placerede medarbejdere. Det kan anbefales, at man på den enkelte arbejdsplads åbent drøfter de ansattes ytringsfrihed og skaber gode vilkår for en konstruktiv debat om arbejdspladsens forhold. Læs mere i Personalestyrelsens vejledning God adfærd i det offentlige, juni 2007.
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk