Tilbage til forsiden
 

Samarbejdsudvalg og tillidsrepræsentanter

Reglerne om tillidsrepræsentanter er fastsat ved aftale mellem Finansministeriet og centralorganisationerne. For tillidsrepræsentanter gælder særlige forhold, herunder den særlige beskyttelse mod afsked og forflyttelse.
Samarbejdsudvalget er et forum for dialog mellem ledelse og medarbejdere. Det er arbejdspladsens udvikling og fremtid, der er i centrum for dialogen
Reglerne om tillidsrepræsentanter er fastsat ved aftale mellem Finansministeriet og centralorganisationerne.
Hvornår har de ansatte krav på at vælge en tillidsrepræsentant? Hvem kan vælges, og hvilken indflydelse har arbejdsgiveren på, hvem der vælges?
 
Hvad er en tillidsrepræsentants opgaver? Hvor meget tid må en tillidsrepræsentant bruge på tillidsrepræsentantarbejde? Hvilke forpligtelser har arbejdsgiveren i relation til tillidsrepræsentantens arbejde?
Tillidsrepræsentanter har en særlig beskyttelse mod afsked og forflyttelse.
Sidst opdateret : 28.06.2012
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk