Tilbage til forsiden
 
hvad er et samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalget er et forum for dialog mellem ledelse og medarbejdere. Det er arbejdspladsens udvikling og fremtid, der er i centrum for dialogen

Samarbejdsudvalget (SU) består af repræsentanter for ledelse og medarbejdere. Udvalget mødes jævnligt for at drøfte arbejdspladsens forhold.

SU involverer medarbejderne
Arbejdet i SU skal involvere medarbejderne i arbejdet med arbejdspladsens mål og strategi. Det skal også skabe lyst og motivation til at opfylde arbejdspladsens mål gennem

  • kompetenceudvikling 
  • godt arbejdsmiljø  
  • de bedst mulige arbejdsvilkår.

SU drøfter emner under ledelsesretten
SU skal drøfte en række af de forhold, som hører under ledelsesretten. Ledelse skal udøves i dialog med medarbejderne på en motiverende og udviklende måde. Dialogen skal sikre, at medarbejderne aktivt bidrager i arbejdet med arbejdspladsens udvikling.

Medarbejderrepræsentanterne i udvalget skal tage afsæt i fælles medarbejderinteresser i dialogen med ledelsen.

 

 

Sidst opdateret : 25.04.2017
Mine genveje
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk