Tilbage til forsiden
 
Tillidsrepræsentantbeskyttelsen

Tillidsrepræsentantbeskyttelsen

Tillidsrepræsentanter har en særlig beskyttelse mod afsked og forflyttelse.

En tillidsrepræsentant er bedre beskyttet mod afsked end andre medarbejdere og i visse tilfælde også bedre beskyttet mod forflyttelse.

Beskyttelsen består i

  • at der skal være tvingende årsager, se PAV kap. 6.6.1.2. Arbejdsgiveren har bevisbyrden, se PAV kap. 6.6.1.3.
  • at der skal gennemføres en særlig forhandlingsprocedure, inden opsigelsen kan afgives
  • et forlænget opsigelsesvarsel
  • at arbejdsforholdet ikke kan afbrydes, før organisationen har haft mulighed for at prøve sagen ved fagretslig behandling

Derudover har en ansat, der har været tillidsrepræsentant eller tillidsrepræsentantsuppleant et forlænget opsigelsesvarsel 1 år efter hvervets ophør, se aftalen § 15 og PAV kap. 6.8.

Tilsvarende beskyttelse gælder, hvis en tillidsrepræsentant forflyttes med den virkning, at den pågældende ikke længere kan være tillidsrepræsentant for dem, vedkommende er valgt iblandt.

Beskyttelsen er lidt forskellig afhængig af, om tillidsrepræsentanten er overenskomstansat, tjenestemand eller ansat på tjenestemandslignende vilkår.

For overenskomstansatte, se aftalen § 11og PAV kap. 6.6.2.

For tjenestemænd, se aftalen §§ 12 og 13 og PAV kap. 6.6.3.

For tjenestemandslignende ansatte, se aftalen § 14 og PAV kap.6.6.4.

Som bilag til aftalen findes en oversigt over afskedsproceduren i hovedtræk.

Sidst opdateret : 18.11.2015
Mine genveje
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk