Tilbage til forsiden
 
Tillidsrepræsentantens  forhold under ansættelsen

Tillidsrepræsentantens forhold under ansættelsen

Hvad er en tillidsrepræsentants opgaver? Hvor meget tid må en tillidsrepræsentant bruge på tillidsrepræsentantarbejde? Hvilke forpligtelser har arbejdsgiveren i relation til tillidsrepræsentantens arbejde?

Tillidsrepræsentantens opgaver

En tillidsrepræsentant skal varetage medarbejdernes interesser i forhold til ledelsen og skal bl.a. påse, at aftaler og overenskomster bliver overholdt. Tillidsrepræsentanten skal desuden gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold på arbejdspladsen. En tilsvarende pligt påhviler ledelsen, se tillidsrepræsentantaftalen § 3. Tillidsrepræsentantens opgaver er nærmere beskrevet i PAV kap. 6.4.1.

I skal holde tillidsrepræsentanten bedst muligt orienteret om ansættelser og andre forhold på arbejdspladsen, der vedrører den pågældende medarbejdergruppe. Desuden skal I orientere tillidsrepræsentanten om forestående afskedigelser inden for gruppen, se aftalen § 3, stk.4, og PAV kap. 6.4.1.

Tidsforbrug

En tillidsrepræsentant må bruge den tid, der er nødvendig for at udføre hvervet forsvarligt.

Når en ansat bliver valgt til tillidsrepræsentant, skal I drøfte med den pågældende, hvordan tidsforbruget til tillidsrepræsentantarbejdet og det almindelige arbejde skal fordeles. Der skal tages hensyn til såvel institutionens arbejdsopgaver som omfanget af tillidsrepræsentantarbejdet, se aftalen § 6.

Omfanget af tillidsrepræsentantarbejdet kan variere en del. Fx vil tillidsrepræsentanthvervet typisk have mindre omfang i dagligdagen end i perioder, hvor der gennemføres lokale lønforhandlinger. Det er derfor en god ide, at I løbende er opmærksomme på ændringer i omfanget af tillidsrepræsentantarbejdet.

Såvel I som tillidsrepræsentanten har altid adgang til at tage spørgsmålet om tidsforbruget op, hvis der sker ændringer, se aftalen § 6, stk. 4.

Sidst opdateret : 18.11.2015
Mine genveje
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk