Tilbage til forsiden
 
Valg af tillidsrepræsentant

Valg af tillidsrepræsentant

Hvornår har de ansatte krav på at vælge en tillidsrepræsentant? Hvem kan vælges, og hvilken indflydelse har arbejdsgiveren på, hvem der vælges?

Når der skal vælges en tillidsrepræsentant, gælder der nogle bestemmelser for valget, som findes i tillidsrepræsentantaftalens § 2. I skal især være opmærksomme på fristen for indsigelse i § 2, stk. 6.

Jeres forskellige medarbejdergrupper har krav på at vælge en tillidsrepræsentant, hvis de opfylder visse betingelser, se aftalen § 2 og PAV kap. 6.3.1.1. Men de har ikke pligt til at vælge en tillidsrepræsentant. En tillidsrepræsentant er organisationens repræsentant på arbejdspladsen. Det er derfor organisationen og dens medlemmer på arbejdspladsen, der bestemmer, om der skal vælges en tillidsrepræsentant.

Når medarbejderne har afholdt tillidsrepræsentantvalg, skal organisationen godkende valget og give jer skriftlig besked om, hvem der er valgt, og om det er som tillidsrepræsentant eller tillidsrepræsentantsuppleant, se aftalen § 2, stk. 6 og PAV kap. 6.3.4.1.

Når I har fået meddelelsen, har I 3 uger til at gøre indsigelse mod valget, se aftalen § 2, stk. 6.

Hvad I kan gøre indsigelse imod, kan I læse om i PAV kap. 6.3.4.2. 

 


 

Sidst opdateret : 18.11.2015
Mine genveje
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk