Tilbage til forsiden
 
billede

Kortlæg sygefraværet og beregn omkostningerne

En kortlægning af sygefraværet og en sammenligning med andre arbejdspladser kan vise jer, hvor I bedst sætter ind for at bringe sygefraværet ned. Gennem beregninger kan I også få overblik over, hvor mange penge I kan spare ved at sænke sygefraværet.

Underbyg indsatsen med fakta

Sygefravær varierer i omfang og karakter fra arbejdsplads til arbejdsplads. Når sygefraværet skal ned, er det derfor en god ide at starte med at kortlægge sygefraværet og finde ud af, hvad det er, der karakteriserer fraværet på jeres arbejdsplads.

En kortlægning af sygefraværet kan være med til at målrette jeres indsats. Det er fx ikke uvæsentligt for, hvordan indsatsen skal se ud, om der primært er tale om korttids- eller langtidssygefravær.

Læs mere kortlægning.

Sammenlign jer med andre

I kan også få et bedre billede af sygefraværet på jeres arbejdsplads ved at sammenligne fraværet på jeres arbejdsplads med fraværet på andre arbejdspladser.

Når I benchmarker jeres sygefravær med andres, skal I imidlertid være opmærksomme, at sygefravær varierer med bl.a. køn, alder, jobfunktion og geografi. Det mest brugbare resultat får I derfor, hvis I sammenligner jer med arbejdspladser, der har nogenlunde den samme medarbejdersammensætning.

Læs mere om benchmarkning og se forskellige sygefraværsanalyser.

Lavt sygefravær kan betales sig

Fravær på grund af sygdom koster hvert år arbejdspladsen mange ressourcer i form af tabt arbejdstid.

HR-nøgletal og andre beregninger kan give jer et overblik over, hvor meget sygefraværet på jeres arbejdsplads årligt koster i tabte arbejdstimer og lønkroner. Det kan være med til at give jer et billede af besparelsespotentialet ved en aktiv sygefraværsindsats.

Læs om forskellige beregningsmetoder.

Sidst opdateret : 25.04.2017
Mine genveje
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk