Tilbage til forsiden
 
billede

Forebyg sygefravær

Trivsel, sundhed og et sikkert arbejdsmiljø forebygger sygefravær. Det er vigtigt, at indsatsen er vedvarende og sammenhængende, og at medarbejdere og ledere er inddraget i arbejdet.

Forebyg sygefravær - det kan betale sig  
Det er dokumenteret, at arbejdsmiljøet i bred forstand har betydning for såvel sygefravær som produktiviteten. En velfungerende arbejdsplads, der er præget af høj motivation og arbejdsglæde, er ofte også kendetegnet ved et lavt sygefravær. 

Arbejdsmiljøet er en af de faktorer, der har indflydelse på sygefraværet, som I har størst mulighed for at påvirke. Og det kan betale sig for: 

  • Arbejdspladser med høj trivsel er mere produktive.  
  • Højt sygefravær koster - både i tabt arbejdstid og tabte lønkroner.

Læs mere om, hvordan I kan beregne, hvad jeres sygefravær koster under 'Lavt sygefravær kan betale sig'.

Fokusér på nærvær og de raske medarbejdere
I en forebyggende indsats mod sygefravær kan der sættes fokus på initiativer og metoder, der gør at:  

  • Færre medarbejdere melder sig syge.
  • Flere medarbejdere kan arbejde selvom de er syge. 

I kan sætte fokus på de medarbejdere, der aldrig eller kun sjældent har sygefravær og på den arbejdsevne syge medarbejdere har i det forebyggende arbejde, frem for på deres sygdom og det, de ikke kan.

Få ideer til det forebyggende arbejde nedenfor. Vil du vide mere om indsatser overfor sygemeldte medarbejdere, så læs 'Sænk sygefraværet - sådan.

Vedvarende og sammenhængende indsats 
Sammenhængene mellem sygdom, fravær og nærvær er komplekse. Både arbejdsmæssige, individuelle og samfundsmæssige forhold spiller ind og har betydning for, om en medarbejder trives eller er syg. En arbejdsplads med høj trivsel, godt arbejdsmiljø og lavt sygefravær er ofte resultat af en langvarig og systematisk indsats.

Der er således også tale om komplekse forhold, når der skal sættes ind med en forebyggende indsats for at undgå og mindske sygefravær. Det kalder på en mangefacetteret indsats.

Vil I skabe og vedligeholde en god arbejdsplads, er der især to forhold, I skal være opmærksomme på: 

  1. Indsatsen skal være sammenhængende, helhedsorienteret og vedvarende - læs mere om 'Skab en vedvarende og sammenhængende indsats'.  
  2. Indsatsen skal  forankres på alle niveauer i organisationen - læs mere om 'Inddrag alle i indsatsen'
Sidst opdateret : 25.04.2017
Mine genveje
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk