Tilbage til forsiden
 

FrontPage Forside

.
Find i PAV
PAV er Personalestyrelsens Personaleadministrativ Vejledning. PAV giver en samlet oversigt over reglerne om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte m.fl. i staten og er derfor et væsentligt værktøj for personaleadministrationer i staten.
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk