Tilbage til forsiden
 

Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling.

For at understøtte det fælles arbejde med at fremme og understøtte målrettet kompetenceudvikling i staten er der etableret et fokuseret og styrket partssamarbejde, organiseret med en styregruppe, et kompetenceudvalg og et kompetencesekretariat.

Kompetencesekretariatets opgaver:

  • Sekretariatsbetjening af styregruppe og kompetenceudvalg.
  • Administration og udmøntning af midler.
  • Rådgivning om anvendelsen af aftalen om kompetenceudvikling.
  • Rådgivning om muligheder for at opnå støtte samt understøttelse af en hensigtsmæssig procedure for ansøgninger og udvalgsbehandling.
  • Opsamling og formidling af erfaringer om kompetenceudvikling på statens arbejdspladser.
  • Sekretariatsmæssig understøttelse af opfølgning på kompetencefondsmidlerne.
  • Rådgivning af parterne om relevant lovgivning på uddannelsesområdet og varetagelse, efter anvisning fra parterne, af lovpligtige opgaver på området, eksempelvis HAKL.
  • Sekretariatsbistand i særskilte tilfælde, hvor parterne konkret aftaler det.

 Nærmere information om Kompetencesekretariatet findes på www.kompetenceudvikling.dk.

Sidst opdateret : 09.02.2016
Mine genveje
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk