Tilbage til forsiden
 
arbejdsnedlæggelser

Arbejdsnedlæggelser

Arbejdsnedlæggelser skal indberettes til Moderniseringsstyrelsen

Overenskomstansatte

Når der er indgået en overenskomst, er der fredspligt. En kollektiv arbejdsnedlæggelse vil derfor normalt være i strid med overenskomsten.

Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser skal straks indberettes pr. telefon til Moderniseringsstyrelsen. Derefter skal der hurtigst muligt sendes en skriftlig indberetning til Moderniseringsstyrelsen.

Ved indberetningen skal disse skemaer anvendes:

Ledelsen bør straks orientere medarbejderne om, at ledelsen anser arbejdsnedlæggelsen for overenskomststridig. Orienteringen kan ske gennem tillidsrepræsentanten.

Ansættelsesmyndigheden skal sørge for at trække de ansatte i løn for den tid, de har deltaget i arbejdsnedlæggelsen.

Du kan læse mere om reglerne i PAV afsnit 4.6.3.

Tjenestemænd

Tjenestemænd må ikke iværksætte faglige aktioner i form af fx arbejdsnedlæggelser.
 
Hvis flere tjenestemænd nedlægger arbejdet, kan det være en kollektiv tjenesteforseelse i strid med § 10 i tjenestemandsloven.

Hvis kun én tjenestemand nedlægger arbejdet kan det være en individuel tjenesteforseelse. Det samme gælder, hvis en uorganiseret tjenestemand nedlægger arbejdet. Læs mere om individuelle tjenesteforseelser.

Ledelsen bør straks orientere medarbejderne om, at ledelsen anser ar-bejdsnedlæggelsen for at være en kollektiv tjenesteforseelse. Orienteringen kan ske gennem tillidsrepræsentanten.

Arbejdsnedlæggelsen skal hurtigst muligt indberettes til Moderniseringsstyrelsen. Indberetningen skal ske skriftligt og senest en uge efter, at arbejdsnedlæggelsen er begyndt.

Ved indberetningen skal disse skemaer anvendes:

Ansættelsesmyndigheden skal sørge for at trække de ansatte i løn for den tid, de har deltaget i arbejdsnedlæggelsen.

Du kan læse mere om reglerne i PAV afsnit 29.3

Sidst opdateret : 08.02.2017
Mine genveje
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk