Tilbage til forsiden
 

Andre ydelser

Svar:
Den ansatte skal kunne dokumentere tidligere ansættelser i staten, som skal tælles med i jubilæumsancienniteten, herunder ansættelsesperiodernes længde.

Jubilæumsancienniteten opgøres af institutionen. Hvis denne ikke har nøjagtige oplysninger om tidspunktet for første ansættelse eller om varigheden af tidligere beskæftigelsesperioder, fastsættes ancienniteten på grundlag af de oplysninger som institutionen er i besiddelse af.
Svar:

Institutionen skal selv afklare dette, f.eks. ved henvendelse til den pågældende institution, se i finanslove, Google institutionen osv. Moderniseringsstyrelsen har ikke et register over, hvad der til enhver tid har været eller er statslige institutioner.

Svar:

Ansættelsesformen er uden betydning. Vurderingen af om der foreligger et ansættelsesforhold må foretages konkret. Der kan bl.a. lægges vægt på om det er lønnet, om der betales A-skat, ydes feriegodtgørelse, er et opsigelsesvarsel osv.

Svar:
Både beboeren og den aktuelle styrelse kan begære en nyvurdering af en tjeneste- eller lejebolig. Det sker typisk, hvis den ene part skønner, at boligbidraget afviger fra tilsvarende boliger i området, hvis boligbidraget ikke svarer til boligens kvalitet, eller hvis styrelsen har foretaget væsentlige forbedringer. Hvis en beboer beder om en nyvurdering, skal denne betale 500 kr. til styrelsen. Hvis boligbidraget bliver sat op eller forbliver uændret efter vurderingen, er beløbet tabt. Hvis brugeren derimod får nedsat boligbidraget, bliver beløbet betalt tilbage. Læs mere i PAV, afsnit 20.3.3.
Svar:
Boligbidraget for tjeneste- og lejeboliger kan maksimalt udgøre 15 % af tjenestemandens skalaløn eller 17 % af basislønnen for ansatte på nye lønsystemer. Læs mere i PAV, afsnit 20.3.3.
Sidst opdateret : 19.11.2015
Mine genveje
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk