Tilbage til forsiden
 

Ansættelse

Svar:

Ja, men forlængelsen kan ikke få betydning for opsigelsesvarslets længde. Det vil sige, at funktionæren kun kan afskediges med 14 dages varsel inden for de første 3 måneder af prøvetiden. Det gælder, uanset hvor lang prøvetiden er. Opsigelsesvarslet er herefter 1 måned i de første 6 måneder af ansættelsen. Forlænget prøvetid kan for eksempel aftales, hvis der fra arbejdsgiverens side er et sagligt behov for at signalere usikkerhed med hensyn til ansættelsesforholdet.

Svar:

Ja, det kan I godt, hvis stillingsbeskrivelsen i opslaget "dækker" den nye ledige stilling, og der kun er gået kort tid, siden stillingen var slået op. Læs mere om ansættelse og opslag af ledige stillinger i staten i PAV, kapitel 15.

Svar:
Det skal akademikere, som overvejende beskæftiger sig med administration og sagsbehandling
Svar:

Der er tale om en helhedsvurdering, hvor det faglige indhold, ansvarsområder, tilsvarende stillinger mv. udgør grundlaget for vurderingen.

Svar:

Nej, når det skal opgøres, om en ansat har 9 måneders eller 4 års beskæftigelse i det offentlige, bliver der ikke stillet krav til omfanget af tidligere beskæftigelse, jf. OAO-S-fællesoverenskomstens § 7, stk. 2 og 3.

Svar:

Der er fire målgrupper for integrations- og oplæringsstillinger: 1. Indvandrere og efterkommere med begrænsede sprogkundskaber og uden eller med kort uddannelse. 2. Indvandrere med begrænsede sprogkundskaber og med en uddannelse fra hjemlandet. 3. Unge efterkommere uden arbejdspladserfaring eller erhvervsmæssig uddannelse. 4. Andre unge uden arbejdspladserfaring, som ikke via den ordinære vejlednings- og uddannelsesindsats har kunnet opnå beskæftigelse eller er påbegyndt en ungdomsuddannelse. Det er værd at bemærke, at målgruppe 4 omfatter personer, som hverken er tilknyttet arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Det betyder, at en person, der har gennemført en akademisk uddannelse i Danmark, falder uden for målgruppen. Der kan dog være undtagelser, hvis det vurderes, at den enkelte ansøger ikke har tilstrækkelige sproglige kompetencer til at opnå ordinær beskæftigelse. Desuden skal det bemærkes, at målgruppe 3 og 4 skal læses i sammenhæng, dvs. at der er tale om personer, der skal vurderes ud fra samme kvalifikationskrav. Dog skal man være opmærksom på, at målgruppe 3 henvender sig til unge efterkommere, mens målgruppe 4 henvender sig til etniske danskere. Læs mere i PAV om integrations- og oplæringsstillinger, kapitel 18.

Svar:
Ja, den enkelte institution kan få udbetalt tilskud ved ansættelsesperiodens ophør. Ønsker arbejdspladsen dette tilskud, skal der ved stillingens oprettelse indhentes et foreløbigt tilsagn fra Kompetencesekretariatet, som administrerer ordningen. Du kan hente et ansøgningsskema på Kompetencesekretariatets hjemmeside.
Svar:
Der beregnes pensionsbidrag fra den "skæve" dato (det vil i ovenstående eksempel sige 10/3), hvor medarbejderen opfylder betingelserne for at få pensionsbidrag. Indbetaling sker i forbindelse med førstkommende lønudbetaling, efter at betingelserne er opfyldt, jf. cirkulærebemærkning til OAO-S-fællesoverenskomstens § 7.
Sidst opdateret : 19.11.2015
Mine genveje
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk