Tilbage til forsiden
 

Ferie

Svar:

Udgangspunktet er, at ferien skal holdes i den rækkefølge, den er optjent, og optjent ferie skal holdes før ikke-optjent ferie. Når den ansatte holder ferie optjent hos en tidligere arbejdsgiver, skal den ansatte trækkes i løn under afholdelsen. Først når den ferie er holdt, kan den ansatte holde den ferie med løn, der er optjent hos jer. I kan dog tillade, at ret til ferie med løn optjent i det aktuelle ansættelsesforhold afvikles før ferie med feriegodtgørelse optjent i et tidligere ansættelsesforhold, jf. PAV, afsnit 23.3.1. Hvis I holder virksomhedslukket, eller den ansatte har optjent mindre end 15 feriedage, gælder særlige regler. Læs mere i PAV, afsnit 23.3.1.

Svar:
Varsling kan ske i for eksempel en personalehåndbog eller ved opslag i virksomheden. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt varsling er sket eller ej, er det jer som arbejdsgiver, der skal kunne dokumentere, at den ansatte er blevet gjort bekendt med varslingen.
Svar:
Nej. Da I ikke har haft mulighed for at varsle ferie for den ansatte, før al ferien var holdt, er I ikke forpligtet til at betale løn i den situation.
Svar:
Nej. Hvis den ansatte er tiltrådt, efter at der er fastsat ferielukning, og arbejdsgiveren på grund af ansættelsestidspunktet ikke kan varsle rettidigt, er arbejdsgiveren ikke forpligtet til at betale løn under julelukningen.
Svar:
Ja. Ledelsen fastsætter efter forhandling med den ansatte, hvornår ferien skal holdes. Men det er ledelsen, der træffer den endelige afgørelse om feriens placering.
Svar:
Ja. Det er den ansatte, der bestemmer, om han/hun vil gøre feriehindringen gældende eller vil holde ferien som planlagt. Hvis den ansatte ønsker at holde ferien, skal han/hun raskmelde sig til arbejdsgiveren.
Svar:
Ja. Når en ansat holder forældreorlov uden løn, indbetaler I sædvanligt pensionsbidrag til pensionskassen. I feriesammenhæng betyder det, at der ikke er tale om tjenestefrihed uden løn, men om tjenestefrihed med delvis løn. Ferien optjenes derfor efter ferielovens almindelige regler om optjening af ferie i perioder med hel eller delvis løn. Ferieaftalens regler om optjening af ferie i tjenestefrihedsperioder uden løn gælder derfor ikke i den situation.
Svar:
Nej. Optjent ferie kan tidligst holdes i det ferieår, der følger efter optjeningsåret.
Svar:
Nej. Når en ansat fratræder, skal der altid afregnes feriegodtgørelse. Dog kan særlige feriedage og tilgodehavende feriedage ud over 25 dage overføres til en ny arbejdsgiver i nogle tilfælde. Det kræver, at både den tidligere og den nye arbejdsgiver er omfattet af statens ferieaftale, og at den ansatte og den nye arbejdsgiver er enige om, at dagene skal overføres.
Svar:
Den ansatte og den ny arbejdsgiver kan aftale, at dagene skal overføres. Hvis de gør det, og den ansatte dokumenterer det over for sin hidtidige arbejdsgiver, er denne forpligtet til at afregne dagene over for den nye arbejdsgiver i stedet for at udbetale pengene til den ansatte. Det sker i henhold til reglerne i ferieaftalen.
Sidst opdateret : 04.06.2014
Mine genveje
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk