Tilbage til forsiden
 

Rekruttering

Svar:

Dette kan være oplysninger om navn, adresse og telefonnummer, fødselsdato, uddannelse, nuværende stilling og arbejdsopgaver.

Svar:
Det er fx strafbare forhold, oplysninger om personlighedstest samt helbredsoplysninger.
Svar:
De oplysninger, man indsamler, skal have relevans for den pågældende stilling. Det kan altså i nogle tilfælde være relevant at spørge om fx farveblindhed eller strafbare forhold, hvis det har betydning for den stilling, som skal besættes.
Svar:
Du kan læse om opslag af tjenestemands- og overenskomststillinger i PAV afsnit 15.2.1 og 15.3.1.
Svar:
I følge bl.a. Ligebehandlingsloven og Forskelsbehandlingsloven må en arbejdsgiver ikke spøge om eller lægge vægt på religion, politisk anskuelse, graviditet og planer om graviditet, seksuel orientering, etnisk oprindelse og visse helbredsoplysninger. Se PAV kap. 15.2.2.10
Svar:

Spørgsmål vedr. fakturering af annoncering på jobnet/job-i-Staten rettes til Moderniseringsstyrelsen på tlf. 33928000. Har du spørgsmål til annoncering på Jobnet kan du kontakte Jobnets support på tlf. 70 15 20 30 på hverdage fra kl. 08.00 - 20.00 og i weekenden fra kl. 10.00 - 14.00.

Svar:
Statslige stillingsopslag, der lægges ind i www.Jobnet.dk, vises automatisk på Job-i-Staten.dk.
Svar:
Stillingsopslag skal dog som hovedregel offentliggøres. Endvidere skal alle ansøgninger behandles. Stillingsopslag som offentliggøres skal lægges ind i Arbejdsmarkedsstyrelsens jobdatabase Jobnet, hvorefter den automatisk overføres til www.Job-i-Staten.dk. Du må imidlertid gerne gøre vedkommende opmærksom på at der er en stilling ledig og opfordre vedkommende til at søge den.
Svar:

For at opbevare ansøgers oplysninger mhp. at kontakte vedkommende ifm. fremtidige rekrutteringssager, skal man både indhente ansøgers tilsagn til at kontakte vedkommende. I Statens eRekruttering bliver ansøger ved ansøgningsprocessens start bedt om at give tilsagn om at vedkommendes oplysninger opbevares i systemet i overensstemmelse med Datatilsynets forskrifter. Tilsagn om at kontakte vedkommende kan indhentes når rekrutteringsprocessen er slut og man har dannet sig et overblik over hvilke kandidater som ikke blev ansat, men som man gerne vil gøre opmærksom på fremtidige stillingsopslag.

Svar:
Ja, det må man gerne. Stillingsopslag skal dog som hovedregel offentliggøres. Endvidere skal alle ansøgninger behandles.
Svar:
Det skal være muligt for ansøgerne at ansøge og kommunikere uden at anvende én bestemt kommunikationskanal, f.eks. et rekrutteringssystem, såfremt de ønsker dette. Ansøgninger modtaget uden om et rekrutteringssystem skal behandles på lige fod med ansøgninger modtaget gennem systemet.
Svar:

Ledige stillinger i staten skal slås op, så de er offentligt tilgængelige. Det gør du ved at slå dem op på Arbejdsmarkedsstyrelsens jobdatabase Jobnet.dk, evt. gennem Statens eRekruttering. Alle stillingsopslagene herfra bliver automatisk vist på Job-i-Staten.dk.

For at opslå stillinger på Jobnet.dk skal din institution være oprettet som bruger. Du opretter jer som bruger på Jobnets-forside, hvor du under menuen 'Arbejdsgiver' skal vælge 'Opret jobannonce'. Det aktiverer en log on funktion, hvor der er mulighed for at tilmelde sig Jobnet. Du skal oplyse din institutions P-nummer. Hvis institutionen består af flere arbejdspladser i landet, skal du også opgive et P-nummer for den relevante arbejdsplads.

Der er knyttet en særlig supportfunktion til Jobnet, som institutionen kan benytte sig af, såfremt der er spørgsmål eller problemer med oprettelsen som bruger eller indrykning af jobannoncer. Jobnets support kan kontaktes på tlf. 70 15 20 30 og har åbnet på hverdage fra 08.00 - 22.00 og i weekenden fra 10.00 - 14.00.

Du kan læse mere om opslag af stillinger i cirkulæret om statslig rekruttering via internettet.

Svar:

Der bliver opkrævet et bidrag pr. annonce. Bidraget er 650 kr. Moderniseringsstyrelsen fastlægger hvert år i september prisen pr. annonce. Prisen gælder for det kommende år (1.9. - 31.8.).

Svar:

Hvis der er fejl i fakturaen, skal du kontakte Moderniseringsstyrelsens økonomi- og regnskabsteam på tlf. 33 92 40 49.

Svar:
Der gælder samme regler om opslag af integrations- og oplæringsstillinger, som om opslag af ordinære ledige stillinger i staten. Det vil sige, at integrations- og oplæringsstillinger skal opslås på jobnet, hvorefter de automatisk bliver vist på job-i-staten. Læs mere om opslag af ledige stillinger i staten under punktet rekruttering.
Svar:

Ansættelse sker som udgangspunkt efter offentligt opslag. Du kan læse mere om opslag af tjenestemandsstillinger i PAV 15.2.1., og opslag af overenskomststillinger i PAV 15.3.1.

Svar:
Der kan efter omstændighederne være pligt til partshøring af en ansøger efter Forvaltningslovens § 19. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor ansættelsesmyndigheden har indhentet helbredsmæssige oplysninger, oplysninger fra ansøgerens hidtidige arbejdsgiver eller fra kriminalregistret. Se PAV kap. 15.10.4.
Sidst opdateret : 19.11.2015
Mine genveje
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk