Tilbage til forsiden
 

Senior og fratrædelsesordninger

Svar:

I kan aftale en seniorordning med deltid med hel eller delvis pensionsmæssig kompensation for medarbejdere, der er fyldt 60 år. I kan aftale en fastholdelsesordning med op til en dags betalt frihed pr. måned for medarbejdere, der er fyldt 62 år. Desuden kan I aftale en særlig fastholdelsesbonus, hvis medarbejderen udskyder sin fratræden til et nærmere aftalt tidspunkt. I kan aftale en retræteordning med hel eller delvis pensions- og lønmæssig kompensation for medarbejdere, der er fyldt 55 år. Ordningerne kan etableres, hvis arbejdsgiveren og medarbejderen er enige om det. Læs mere i PAV, kapitel 33.

Svar:
Ja, de forskellige muligheder kan kombineres under forudsætning af, at alderskrav mv., der er knyttet til de forskellige ordninger, er opfyldt.
Svar:

Der kan etableres en fratrædelsesordning, når ansættelsesmyndigheden vurderer, at personalereduktioner er eller forudses at blive nødvendige. Der kan ikke etableres en fratrædelsesordning for ansatte, der afskediges eller fratræder af andre grunde som for eksempel sygdom eller anden utilregnelig årsag.

Svar:
En senior- eller fratrædelsesaftale skal både underskrives af arbejdsgiveren og den ansatte samt af den lokale tillidsrepræsentant. Hvis der ikke er en lokal tillidsrepræsentant, skal aftalen underskrives af den forhandlingsberettigede organisation.
Svar:

Du kan finde oplysninger om senior- og fratrædelsesordninger i Personaleadministrativ Vejledning (PAV). Den giver en samlet oversigt over reglerne om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte m.fl. i staten. Fratrædelsesordninger står beskrevet i kapitel 30 og seniorordninger i kapitel 33. Hvert kapitel består af en beskrivelse af regler og praksis på det pågældende område og en bilags- og henvisningsoversigt med de relevante regelsæt.

Svar:

Efter drøftelse mellem Moderniseringsstyrelsen og CFU er der enighed om, at bestemmelsen i aftalens § 14, stk. 1 og 2, kan anvendes således, at der kan tillægges ekstraordinær pensionsalder alene eller i kombination med fratrædelsesbeløb, og at der endvidere kan ydes fratrædelsesbeløb alene, uanset om tjenestemanden i forvejen har fuld pensionsalder eller ej.

Sidst opdateret : 10.09.2009
Mine genveje
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk