Tilbage til forsiden
 

Trivsel / Arbejdsmiljø

Svar:
Som udgangspunkt skal I regne med at rapporter fra trivselsmålinger er omfattet af muligheden for aktindsigt. Når et dokument bliver rundsendt til medarbejderen, vil der ofte ikke længere være tale om et internt dokument. APV skal være tilgængelig for medarbejderne. APV er omfattet af mulighederne for aktindsigt. Personhenførbare oplysninger kan slettes inden udleveringen.
Svar:
Som udgangspunkt må medarbejderen gerne. De offentligt ansatte er som alle andre borgere beskyttet af grundlovens bestemmelse om ytringsfrihed. De kan derfor som privatpersoner deltage i den offentlige debat og fremsætte personlige meninger og synspunkter. Det gælder også for emner, der vedrører eget arbejdsområde, for eksempel ressourcespørgsmål af betydning for forholdene på arbejdspladsen. Der gælder kun få begrænsninger i ytringsfriheden. For eksempel må en offentligt ansat ikke ytre sig i urimelig grov form eller fremkomme med åbenbart urigtige oplysninger om arbejdsområdet. Derudover kan hensynet til myndighedens interne beslutningsproces og funktionsevne i visse tilfælde medføre begrænsninger i ytringsfriheden for centralt placerede medarbejdere. Det kan anbefales, at man på den enkelte arbejdsplads åbent drøfter de ansattes ytringsfrihed og skaber gode vilkår for en konstruktiv debat om arbejdspladsens forhold. Læs mere i Personalestyrelsens vejledning God adfærd i det offentlige, juni 2007.
Sidst opdateret : 19.11.2015
Mine genveje
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk