Tilbage til forsiden
 

Publikationer

 
 
 • 16.12.2008
  Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløbfor personalechefer i staten.Det er fjerde gang, vi gennemfører forløbet. Det skal medvirke til atsikre, at vi i staten arbejder professionelt, strategisk bevidst og målrettetmed personaleområdet.
   
 • Anerkendende ledelse i staten
  01.12.2008
  Fremtidens offentlige ledere vil blive mødt af kontante krav til både resultater og personligt lederskab. De skal ikke blot kunne levere og dokumentere høj faglig kvalitet og effektivitet. De skal også kunne udvikle deres organisationer til attraktive arbejdspladser, hvor medarbejdere trives og yder deres bedste.
   
 • 01.12.2008
  Et centralt indsatsområde for statens arbejdspladser er at fastholde flere seniorer ijob.Gennem de senere år har aldersfordelingen ændret sig, så der er blevet flere ældre ogfærre yngre ansatte. Den høje andel af ældre og de kommende små ungdomsårgangegør det nødvendigt, at statens arbejdspladser har fokus på at fastholde seniorer, hvisopgaverne også fremover skal løses med effektivitet og kvalitet.
   
 • 20.10.2008
  Publikationen beskriver, hvordan to ministerier - Beskæftigelsesministeriet og Integrationsministeriet - har grebet arbejdet med talentudvikling an i praksis. Den viser, hvilke erfaringer ministerierne har gjort og den peger på mulige supplende måde til at opdage og udvikle talenter.
   
 • jpg
  08.10.2008
  KL, Personalestyrelsen og syv statslige og kommunale organisationer har siden juni 2007 arbejdet sammen med projektet "Mangfoldighed I Kommuner og Stat" (MIKS). Formålet er at skabe et bedre fundament for de lokale arbejde med mangfoldighed i kommuner og stat.
   
 • Plustid
  06.10.2008
  Plustid er en aftale, som den enkelte ansatte indgår med sin arbejdsgiver om, at hanseller hendes ugentlige arbejdstid forhøjes ud over sædvanlig fuldtid på 37 timer meden tilsvarende forhøjelse af lønnen – dvs. en ”omvendt deltid”.
   
 • Forside til Lønoversigt oktober 2008
  01.10.2008
  Finansministeriets lønoversigter udsendes primært som en støtte i det daglige arbejde for de arbejdsgivere, der anvender det statslige lønsystem ved anvisning af løn til medarbejdere. I lønoversigterne vises derfor års-, måneds- eller timelønninger for de fleste større aftale- og overenskomstområder inden for Finansministeriets forhandlingsområde.
   
 • jpg
  01.10.2008
  KL, Personalestyrelsen og syv statslige og kommunale organisationer har siden juni 2007 arbejdet sammen om projektet "Mangfoldighed I Kommuner og Stat" (MIKS).
   
 • 19.09.2008
  Samlingen indeholder domme, kendelser og tilkendegivelser fra året 2007, hvori Personalestyrelsen har haft en arbejdsgiverrolle og har optrådt som part. Samlingen indeholder endvidere en statistik over arbejdsnedlæggelser inden for staten. Samlingen udsendes i fortsættelse af de samlinger, som Personalestyrelsen har udsendt siden 2002.
   
 • Statens personale i tal 2007
  01.09.2008
  Statens personale i tal 2007 fremstiller Personalestyrelsens mange tal og statistikkerpå en enkel og overskuelig måde, så det er nemt at danne sig et overblik over statenog dens udvikling.
   
 
Sidst opdateret : 21.06.2012
Intro til Publikationer
På denne side kan du se de sidst udgivne publikationer. Publikationer er tilgængelige i html-format, som kan læses direkte her på hjemmesiden, samt pdf-format, som kan downloades og gemmes lokalt på din computer.
Mine genveje
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk