Tilbage til forsiden
 
18.01.2006
Ferievejledning - Januar 2006
Ferievejledning - januar 2006: Ferievejledningen indeholder en detaljeret gennemgang af det samlede regelsæt om ferie, der gælder for ansatte i staten, og belyser ved eksempler, hvordan reglerne anvendes. Vejledningen omhandler således de relevante regler i ferieloven, herunder de ændringer, der blev gennemført i 2004. Desuden beskriver den de afvigelser fra ferieloven, som Finansministeriet og centralorganisationerne har aftalt, samt reglerne om særlige feriedage.
 
Sidst opdateret : 17.12.2008
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk