Tilbage til forsiden
 
07.06.2007
Nye lønsystemer i praksis - Forberedelse - forhandling - formidling - 2007
Personalestyrelsen og CFU har udgivet en pjece til de lokale parter med inspiration til arbejdet med nye lønsystemer og hvordan
- der kan skabes sammenhæng mellem lønpolitik og personalepolitik mv.
- dialog og forventningsafstemning kan skabe større gennemskuelighed i løndannelsen.
- forhandlingsgrundlaget kan afklares.
 
Sidst opdateret : 17.12.2008
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk