Tilbage til forsiden
 

Løn og andre ydelser

Læs om mulighederne for lokal løndannelse, løn til direktører, chefer og ledere og hvilke muligheder der er for andre former for ydelser end løn
Udmøntningen af lokale lønelementer skal kobles til præstationer under hensyntagen til, hvad der motiverer de pågældende personalegrupper
Resultatløn bør benyttes aktivt – som et ledelsesredskab til at understøtte og anerkende gode præstationer
Læs om rammerne for aflønning af direktører, chefer og ledere
 
Andre ydelser dækker naturalydelser, udgiftsdækkende ydelser og jubilæumsgratiale. Reglerne findes i cirkulærer udsendt af Moderniseringsstyrelsen.
Sidst opdateret : 29.09.2015
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk