Tilbage til forsiden
 

Chefer og ledere

Læs om rammerne for aflønning af direktører, chefer og ledere

Chefer og ledere kan ansættes på flere måder

Ansættelse som chef eller leder kan ske på følgende måder:

  • Som tjenestemand
  • Efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten
  • Efter anden overenskomst (fx akademikeroverenskomsten)
  • På individuel kontrakt

Læs om ansættelse af chefer og ledere i PAV kapitel 14.

Klassificering af chefstillinger
Chefstillinger skal indplaceres/klassificeres, hvorved det sker en fastsættelse af løntrin/lønrammelønnen for stillingen.

Du kan læse mere om indplacering/klassificering i PAV kapitel 12 og Budgetvejledningen 2014.

Stillingskontrol og stillingsregisteret
Følgende stillinger er omfattet af stillingskontrollen:

  • Tjenestemandsstillinger og tjenestemandslignende stillinger klassificeret i lønramme 37
  • Overenskomststillinger, der ved klassificeringen klassificeres i lønramme 37 og derover
  • Stillinger i gruppe 1-4 i rammeaftale for kontraktansættelse af chefer i staten
  • Stillinger på individuelle vilkår, der er henført til lønramme 37 eller derover

Hver oprettet stilling har et stillingsnummer i stillingsregisteret.

Læs mere om stillingskontrol i PAV kapitel 12.

Sidst opdateret : 18.11.2015
Mine genveje
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk