Tilbage til forsiden
 
Billede af lønforhandling

Lokale lønelementer og lønforhandling

Udmøntningen af lokale lønelementer skal kobles til præstationer under hensyntagen til, hvad der motiverer de pågældende personalegrupper

Hvad er til forhandling?

De nye lønsystemer er etableret som et aftalesystem. Udmøntningen af tillæg forudsætter en aftale mellem de lokale parter. Det er alene den konkrete udmøntning af tillæg, der er aftalebelagt. Der er derimod ikke krav om, at parterne skal indgå aftale om en samlet pulje til lokal løndannelse.

Lønforhandlingen kan bl.a. omfatte:

  • kvalifikationstillæg
  • funktionstillæg
  • engangsvederlag
  • resultatløn

I forskellige, konkrete overenskomster kan der være andre eksempler på, hvad der kan indgå i lønforhandlingen. 

Læs mere om tillægsmuligheder i nye lønsystemer i PAV kapt 11.

Hvem forhandler?

Forhandlingen foregår som udgangspunkt mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten. Hvis der ikke er en lokal tillidsrepræsentant, skal I indgå aftalen med den forhandlingsberettigede organisation.

Læs mere om delegering af lønforhandlingen i PAV kapt 11.

Hvem kan selv forhandle løn?

For at styrke den lokale dialog om løn er der aftalt mulighed for individuel lønforhandling for chefer, konsulenter og en række andre medarbejdergrupper, bl.a. AC-området. Det betyder, at den enkelte medarbejder selv kan forhandle løn med sin chef.  

Hvornår må I tale om løn?

Den enkelte medarbejder og nærmeste leder kan drøfte lønspørgsmål, når de ønsker det.

Det kan være i form af en decideret lønforhandling, hvis medarbejderen er omfattet af muligheden for individuel lønforhandling. Eller det kan være en lønsamtale, hvor man ikke forhandler, men drøfter forventninger til resultatet af lønforhandlingerne mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten.

Forhold der drejer sig om løn kan eksempelvis inddrages i medarbejderudviklingssamtalen, så medarbejder og nærmeste chef får drøftet baggrunden for den aktuelle løn og muligheden for eventuelle ændringer. 

God arbejdsgiveradfærd
Når ledelsen udviser god arbejdsgiveradfærd, kobles anvendelsen og styringen af løn til den overordnede strategi og understøttelse af kerneopgaverne. Læs mere om god arbejdsgiveradfærd.

Sidst opdateret : 18.11.2015
Mine genveje
Spørgsmål og Svar
Svar:
Svar:
Svar:
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk