Tilbage til forsiden
 

Baggrund og formål

God arbejdsgiveradfærd på de statslige arbejdspladser er en nøgle til at frisætte ressourcer – både økonomiske og menneskelige – så de anvendes bedst muligt.

Cases

Cases med praktiske erfaringer fra institutioner, der har skabt resultater ved at arbejde målrettet med deres arbejdsgiveradfærd.

Klar strategisk retning

En forankret og operationalisereret strategi er afgørende for, at alle i organisationen kan trække i samme retning og bruge deres ressourcer effektivt på at skabe resultater til gavn for borgerne.

Effektive personaleressourcer

Ledelsen skal have styr på, hvordan medarbejdersammensætning, løn og tilrettelæggelse af arbejdstiden bedst muligt understøtter løsningen af kerneopgaverne.

Tillidsbaseret og resultatorienteret kultur

Ledelsen skal understøtte udviklingen af en tillidsbaseret og resultatorienteret kultur, der motiverer medarbejderne til at løse kerneopgaverne bedst muligt.

Ledelsesinformation og benchmarking

God ledelsesinformation bidrager til en mere effektiv opgaveløsning og prioritering af indsatsområder.

Mine genveje
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk