Tilbage til forsiden
 

Cases

Mange institutioner har allerede skabt resultater ved at arbejde målrettet med deres arbejdsgiveradfærd. Her finder du en række cases med praktiske erfaringer, der kan give inspiration til, hvordan man kan arbejde med god arbejdsgiveradfærd.
I Udbetaling Danmark arbejder man systematisk med præstationsledelse, hvilket har bidraget til en gennemgribende effektivisering af virksomheden.
Udbetaling Danmark overtog i efteråret 2012 myndighedsansvaret for administrationen af en lang række offentlige ydelser. På under tre år er det lykkedes at nedbringe driftsomkostningerne med 33 pct.
Erhvervsstyrelsens kundecenter har siden 2012 været i en forandringsproces, hvor de virksomhedsnære aktiviteter er blevet sat i centrum.
 
Politiet påbegyndte i 2012 en omfattende reform af lederstrukturen på tværs af koncernen. Man har på den baggrund skabt fundamentet for at øge ledelseskvaliteten og samtidig frigjort ressourcer til politiarbejde ved at nedbringe antallet af chefer med ca. 25 pct.
Politiet er på arbejde døgnet rundt hele året. Det stiller store krav til vagtplanlægningen. I 2011 måtte politiet kompensere medarbejderne med over 800.000 timers afspadsering, udbetaling af overarbejde og lignende. Det tal er i 2014 reduceret med 20 pct.
Sygefraværet faldt i Statens It, da man satte fokus på at skabe en kultur med styrket dialog mellem ledere og medarbejdere.
 
Sidst opdateret : 25.04.2017
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk