Tilbage til forsiden
 

Effektive personaleressourcer

Den anden dimension i målbilledet for god arbejdsgiveradfærd handler om, at ledelsen skal have styr på, hvordan medarbejdersammensætning, løn og tilrettelæggelse af arbejdstiden bedst muligt understøtter løsningen af kerneopgaverne.
Medarbejder- og kompetencesammensætningen har stor betydning for, hvordan og i hvor høj grad organisationens mål bliver opfyldt.
Effektiv anvendelse af arbejdstiden er centralt for at nedbringe omkostningerne og bruge personaleressourcerne mest hensigtsmæssigt.
En effektiv anvendelse og styring af lønmidlerne bidrager til samlet omkostningseffektivitet og fokus på kerneopgaverne.
 
Sidst opdateret : 25.04.2017
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk