Tilbage til forsiden
 

Ledelsesinformation

Det er afgørende at have relevant viden om blandt andet arbejdspladsens aktiviteter, omkostninger og resultater, så ledelsen kender sit ledelsesrum og træffer beslutninger på et oplyst grundlag.

God ledelsesinformation bidrager til en mere effektiv opgaveløsning og prioritering af indsatsområder.

Det er derfor vigtigt, at ledelsesinformation standardiseres og udarbejdes systematisk med henblik på at understøtte løsningen af kerneopgaverne. Der skal ikke måles for målingernes skyld.

Rapportering til ledelsen
Det er god arbejdsgiveradfærd, når der udarbejdes standardiserede rapporter til både top- og personaleledere med information om den organisatoriske tilstand og personaleanvendelsen på tværs af målbilledet, for eksempel vedrørende opfyldelse af strategiske og operationelle mål, arbejdstid, løn, sygefravær, personalesammensætning og medarbejdernes evalueringer af arbejdspladsen.

Rapporternes frekvens, indhold og præsentation af nøgletal skal målrettes til det relevante ledelsesniveau.

Ledelsesinformationen skal anvendes aktivt af ledelsen til at:

  • Identificere udfordringer og prioritere indsatser.
  • Fastsætte ambitiøse mål for udviklingen i udvalgte nøgletal.
  • Følge systematisk op på målene.
  • Synliggøre resultater samt evaluere effekter af indsatserne.

Personaleledere på alle niveauer bør i nødvendigt omfang understøttes i at anvende ledelsesinformationen aktivt i deres ledelse, herunder gennem erfaringsudveksling om prioriterede temaer.

Sidst opdateret : 25.04.2017
Mine genveje
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk