Tilbage til forsiden
 

Arbejdsgiverens pligt til at forebygge vold uden for arbejdstiden

Arbejdsgivere har pligt til at forebygge risikoen for arbejdsrelateret vold, herunder psykisk vold, uden for arbejdstiden.

Arbejdsgivere er forpligtet til at vurdere, om der er forhold i arbejdet, der øger risikoen for vold uden for arbejdstiden. Risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden forekommer typisk, hvis der også er risiko for vold i forbindelse med arbejdet.

Hvis arbejdsgiveren vurderer, at der er risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, skal arbejdsgiveren sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen mindskes. Vurderingen skal foretages i forbindelse med den almindelige, løbende vurdering af arbejdsmiljøet.

Pligten betyder desuden, at man som arbejdsgiver skal fastlægge retningslinjer og vejlede sine ansatte om, hvordan de bedst kan håndtere episoder eller tilløb til episoder med arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden. I tilfælde af arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden skal arbejdsgiveren desuden tilbyde bistand til politianmeldelse.

Pligtens omfang

Pligten betyder ikke, at arbejdsgiveren har pligt til at handle i forhold til medarbejderens adfærd eller private forhold uden for arbejdstiden.

Arbejdsgiveren har heller ikke pligt til at forebygge og håndtere vold uden for arbejdstiden, hvis det er helt åbenbart, at der ikke er en risiko for, at medarbejdere kan blive udsat herfor.

Du kan læse mere om arbejdsgiverens pligt til at forebygge chikane og vold i og uden for arbejdstiden i Arbejdstilsynets vejledning om vold.

Du kan se eksempler på en politik om forebyggelse af vold i og uden for arbejdstiden fra Rigspolitiet og en vejledning om forebyggelse af cyberchikane fra Domstolsstyrelsen her.

Sidst opdateret : 13.11.2017
Mine genveje
Partsfælles samarbejde

Moderniseringsstyrelsen samarbejder med arbejdstagerorganisationerne på det statslige område (Centralorganisationernes Fællesudvalg) om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, og har i partsfælles regi udarbejdet inspirationsmateriale med 9 gode råd til at få succes med at understøtte det gode psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Du kan hente de 9 gode råd til at understøtte det gode psykiske arbejdsmiljø her.

 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk