Tilbage til forsiden
 

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurderingen (APV) skal sikre, at arbejdspladsens arbejdsmiljøarbejde sker systematisk og kommer hele vejen rundt om arbejdspladsen.

Arbejdspladsvurderingens omfang

Arbejdspladsvurderingen (APV) skal sikre, at der bliver arbejdet systematisk med både det fysiske og psykiske arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Arbejdsmiljølovens § 15 foreskriver, at der skal gennemføres en APV hvert tredje år eller, når der er ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser.

Mere specifikt skal en APV indeholde:

  • Identifikation og kortlægning af arbejdspladsens arbejdsmiljøforhold
  • Beskrivelse og vurdering af arbejdspladsens arbejdsmiljøproblemer
  • Inddragelse af sygefraværet for at vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefraværet
  • Opstilling af en prioriteret handlingsplan for bedre arbejdsmiljø
  • Retningslinjer for opfølgning på APV'en via handlingsplanen.

Gennemførsel af arbejdspladsvurderingen

Der er ingen krav om, at arbejdspladsvurderingen (APV) skal gennemføres på en bestemt måde. Ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanterne skal i fællesskab finde den metode, der bedst passer til arbejdspladsens lokale forhold.

Arbejdspladsens ledelse har det overordnede ansvar for gennemførelsen af APV’en og er derfor også ansvarlig for, at APV’en munder ud i en handlingsplan, som er skriftligt tilgængelig for alle ansatte eller Arbejdstilsynet, hvis de kommer på tilsyn.

Læs mere om metoder til APV og regler for APV på Arbejdstilsynet temaside om APV eller i PAV kapitel 7.

Sidst opdateret : 10.11.2017
Mine genveje
Partsfælles samarbejde

Moderniseringsstyrelsen samarbejder med arbejdstagerorganisationerne på det statslige område (Centralorganisationernes Fællesudvalg) om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, og har i partsfælles regi udarbejdet inspirationsmateriale med 9 gode råd til at få succes med at understøtte det gode psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Du kan hente de 9 gode råd til at understøtte det gode psykiske arbejdsmiljø her.

 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk