Tilbage til forsiden
 

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU)

En medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) er en kortlægning af medarbejdernes holdning til og mening om arbejdspladsen, arbejdet og trivsel på arbejdspladsen.

Medarbejderstilhedsundersøgelser skal gennemføres hvert tredje år

Alle statslige arbejdspladser skal mindst hvert tredje år gennemføre en medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Det er fastlagt i cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten. Målet er at sikre engagerede og motiverede medarbejdere som led i at skabe en sund og effektiv arbejdsplads.

Medarbejdertilfredshed kan kortlægges på mange måder

Der er ingen krav til hvordan en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) skal gennemføres. Planlægning, gennemførsel og resultat skal dog ifølge cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten drøftes i samarbejdsudvalget (SU).

Tag udgangspunkt i arbejdspladsens lokale kontekst, når MTU’en planlægges og gennemføres. F.eks. hvor stor er arbejdspladsen, har der været arbejdet med medarbejdertilfredshed før og i givet fald hvordan?

MTU’en kan blandt andet lægges sammen med den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV). Læs mere om arbejdspladsvurderinger her.

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen har til inspiration udarbejdet publikationen Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Her oplistes der seks temaer, der kan overvejes før medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MTU) gennemføres, for at sikre at processen giver værdi for arbejdspladsen.

Publikationen Medarbejdertilfredshedsundersøgelse kan læses her.

Sidst opdateret : 10.11.2017
Mine genveje
Partsfælles samarbejde

Moderniseringsstyrelsen samarbejder med arbejdstagerorganisationerne på det statslige område (Centralorganisationernes Fællesudvalg) om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, og har i partsfælles regi udarbejdet inspirationsmateriale med 9 gode råd til at få succes med at understøtte det gode psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Du kan hente de 9 gode råd til at understøtte det gode psykiske arbejdsmiljø her.

 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk