Tilbage til forsiden
 

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Statslige arbejdspladser skal organisere deres arbejdsmiljøarbejde i en arbejdsmiljøorganisation.

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO)

Arbejdsmiljøloven foreskriver, at arbejdspladser med mere end 9 ansatte skal have en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Udover et arbejdsmiljøudvalg (AMU) består AMO for arbejdspladser med mere end 34 ansatte også af et passende antal underliggende arbejdsmiljøgrupper.

I AMO samarbejder ledelsen og medarbejderrepræsentanter om at sikre at skabe et godt arbejdsmiljø. En del af dette arbejde er bl.a. den lovpligtige, årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor det tidligere og kommende arbejdsmiljøarbejde drøftes.

Læs mere om arbejdet i AMO i PAV kapitel 7 eller på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsmiljøorganisations (AMO) medlemmer skal inden for tre måneder efter tiltrædelse gennemfører en lovpligtig tre dages arbejdsmiljøuddannelse. Hertil skal medlemmerne af AMO tilbydes uddannelse svarende til to dage inden for deres første funktionsår, og uddannelse svarende til halvanden dag inden for deres resterende funktionsår.

Læs mere om den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i PAV kapitel 7 og på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Sammenlægning af arbejdsmiljøudvalg (AMU) og Samarbejdsudvalg (SU)

På statens arbejdspladser skal der samarbejdes om arbejdsmiljøet i både arbejdsmiljøudvalget (AMU) og Samarbejdsudvalget (SU). På nogle arbejdspladser kan det derfor give mening at lægge AMU og SU sammen.

Om en sammenlægning af AMU og SU er en god idé beror på den enkelte arbejdsplads’ kontekst. Læs mere om sammenlægning af AMU og SU i PAV kapitel 7 eller i Vejledning om samarbejdsaftalens § 8 om sammenlægning af samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget.

Sidst opdateret : 10.11.2017
Mine genveje
Partsfælles samarbejde

Moderniseringsstyrelsen samarbejder med arbejdstagerorganisationerne på det statslige område (Centralorganisationernes Fællesudvalg) om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, og har i partsfælles regi udarbejdet inspirationsmateriale med 9 gode råd til at få succes med at understøtte det gode psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Du kan hente de 9 gode råd til at understøtte det gode psykiske arbejdsmiljø her.

 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk