Gå til moderniseringsstyrelsen
 

Grundbeløbsberegner

Her kan du omregne et beløb til eller fra 1997 og 2012 niveau.

Vælg først dato for den ønskede procentregulering. Som udgangspunkt er den seneste reguleringsprocent forvalgt.    

Omregning fra den valgte dato til 1997 eller 2012 niveau

Indtast dit beløb i det venstre indtastningsfelt (Reguleret beløb) og klik på ">>".

Omregning fra 1997 eller 2012 niveau til valgt dato

Indtast dit beløb i det højre indtastningsfelt (Grundbeløb) og klik på "<<"

År

Vælg dato
31,066%

Reguleret beløb (nutidskroner)

Grundbeløb

 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk