Gå til moderniseringsstyrelsen
 
Perstnr.: 008-97
Dato: 20.01.1997
Ophæver:
 
 
Cirkulære om

008-97 - Stillingsstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen  (gældende)

Cirkulæret indeholder såvel cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten vedr. stillingsstruktur ved diplomuddannelsen og eksportingeniøruddannelsen under Undervisningsministeriet og cirkulære om eksterne lektorer ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen.

Bemærkninger

Cirkulære om eksterne lektorer ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen er ændret ved cirkulære af 21. januar 2001 om eksterne lektorer ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen (perst.nr. 005-01).

Sidst opdateret : 14.10.2009
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk