Gå til moderniseringsstyrelsen
 
Perstnr.: 063-11
Dato: 06.12.2011
Ophæver:
 
 
Cirkulære om

Beregning af løn under betalt fravær mv.  (gældende)

Cirkulæret indeholder en opdatering af de retningslinjer, der er fastsat i cirkulæret af 1. december 2003 om beregning af løn under betalt fravær mv.

Samtidig er der i forhold til det tidligere cirkulære foretaget en række redaktionelle ændringer med det sigte at øge overskueligheden.

Sidst opdateret : 26.03.2015
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk