Gå til moderniseringsstyrelsen
 
Perstnr.: 020-13
Dato: 01.07.2013
 
Cirkulære om overenskomst for

Akademikere i staten  (historisk)

Finansministeriet har med en række Akademikerorganisationer indgået overenskomst for akademikere i staten.

Bemærkninger

Vær opmærksom på ændringscirkulære til overenskomsten med virkning fra 1. august 2014. Cirkulæret er vedlagt her.

 

Følgende ændringer har virkning fra 1. april 2013:

  • Overenskomstens dækningsområde er justeret, jf. bilag A. Det er aftalt, at dækningsområdet løbende justeres med nye uddannelser i takt med, at disse grænsedrages mellem de relevante akademikerorganisationer. Bilag A opdateres løbende. Finansministeriet udsender i givet fald særskilt cirkulære.
  • Overenskomst for korrespondenter i staten (PKAT 540) er optaget i overenskomsten, jf. bilag 10.
  • Adgangen til lokalt at aftale andre regler for forhandling af lokale tillæg er blevet permanentgjort
  • Adgangen til lokalt at indgå aftale om fravigelse af overenskomsten er blevet permanentgjort. Lokale aftaler kan opsiges til bortfald med 3 måneders varsel jf. § 29.
  • Der er i tilknytning til overenskomsten indgået aftale om introduktionsstillinger. Der udsendes særskilt cirkulære herom.

Følgende ændringer har virkning fra 1. august 2013:

  • For professionshøjskoler, erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er med virkning fra 1. august 2013 aftalt årsnorm. Samtidig er aftalt ændret tillægsstruktur, jf. bilag 6.
  • For institutioner for erhvervsrettet uddannelse er der med virkning fra 1. august 2013 aftalt nye arbejdstidsbestemmelser og ændring af tillægsbestemmelser, jf. bilag 6.
  • Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole etablerer et system til løbende registrering af arbejdstiden.
PKAT: 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750
Sidst opdateret : 12.11.2015
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk