Gå til moderniseringsstyrelsen
 
Perstnr.: 043-14
Dato: 17.06.2014
Ophæver:
 
Ophæves af:
 
Cirkulære om

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010  (historisk)

Fællesoverenskomsten af 17. oktober 2011 er ved lov nr. 409 af 26. april 2013 forlænget og fornyet frem til 31. marts 2015 med de ændringer og på de vilkår, der fremgår af lovens bilag 3.
Sidst opdateret : 18.01.2017
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk