Gå til moderniseringsstyrelsen
 
Perstnr.: 051-15
Dato: 18.12.2015
Ophæver:
 
 
Cirkulære om

Tjenesterejseforsikringen  (gældende)

Finansministeriet udsender nyt cirkulære om tjenesterejseforsikringen.

Bemærkninger

Det bemærkes, at forsikringsbetingelsernes pkt. 5.A.0.C indeholder en fejl. Forsikringsordningen dækker tyggeskader med det beløbsmaksimum, der fremgår af dækningsoversigten.

Sidst opdateret : 27.06.2017
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk