Gå til moderniseringsstyrelsen
 
Perstnr.: 001-18
Dato: 12.01.2018
 
Cirkulære om

Refusion af udgifter til outplacement- og kompetenceudviklingsforløb som led i geografisk flytning af statslige arbejdspladser  (gældende)

I forlængelse af regeringens beslutning om at øremærke midler til outplacement- eller kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere, der afskediges, fordi de vælger ikke at flytte med jobbet ifm. regeringens plan for geografisk flytning af statslige arbejdspladser,har Moderniseringsstyrelsen udgivet et cirkulære.

Cirkulære nr. 9215 af 11. marts 2016 om refusion af udgifter til outplacementforløb som led i flytning af statslige arbejdspladser (Bedre Balance) (Modst. nr. 011-16) ophæves med udgangen af 2017, hvor nærværende cirkulære træder i kraft.

Sidst opdateret : 12.01.2018
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk