Gå til moderniseringsstyrelsen
 
Perstnr.: 008-18
Dato: 18.06.2018
 
Cirkulære om aftale om

Engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder  (gældende)

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder.

Efter aftalen optjener tjenestemænd m.fl. et engangsbeløb for hvert kvartal de efter den 1. januar 2019 forbliver i tjeneste efter at have optjent 37 års pensionsalder.

Aftalen har virkning fra den 1. januar 2019. Beregning og udbetaling af engangsbeløb foretages af Udbetaling Danmark.

Sidst opdateret : 19.06.2018
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk