Gå til moderniseringsstyrelsen
 
Perstnr.: 002-19
Dato: 11.01.2019
Ophæver:
 
 
Cirkulære om

Satsregulering pr. 1. januar 2019 for tjenesterejser  (gældende)

Dette cirkulære erstatter det tidligere udsendte cirkulære af 19. december 2018. Procentgodtgørelsen for Danmark i bilag 2, samt procentgodtgørelsen i udlandet og i Grønland i bilag 3, er rettet. Herudover er hoteldispositionsbeløbet for Danmark opdateret på baggrund af den nye statslige hotelaftale.
Sidst opdateret : 17.01.2019
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk