Gå til moderniseringsstyrelsen
 

Love og bekendtgørelser for ministre

Du kan få et overblik over reglerne for ministervederlag, ministereftervederlag og ministerpension i nedenstående faktaark. Her gennemgås reglerne kort illustreret med eksempler.

Gå videre til den gældende lovbekendtgørelse.

Se eventuelt faktaark om ministervederlag, ministereftervederlag og ministerpension her.

Sidst opdateret : 28.03.2018
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk