Gå til moderniseringsstyrelsen
 

Lov om tjenestemænd

På denne side finder du information om tjenestemandsloven.

Tjenestemandsloven indeholder de regler, der gælder ved ansættelse af tjenestemænd i staten og folkekirken.

 

Tjenestemandsloven er bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 511 af 18. maj 2017, som kan hentes på Retsinformations hjemmeside. 

Ved lov nr. 484 af 17. juni 2008, der er trådt i kraft den 19. juni 2008, blev den pligtige afgangsalder på 70 år for tjenestemænd ophævet. 70-års-grænsen gælder dog fortsat for dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene samt for tjenestemandsansatte provster, præster og biskopper.

Ved en lovændring i 2006 er der sket enkelte ændringer som følge af den gradvise forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen. Se § 6 i lov nr. 1587 af 20. december 2006.

Sidst opdateret : 20.12.2017
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk