Gå til moderniseringsstyrelsen
 

Overenskomster og organisationsaftaler mv.

Her kan du finde hovedaftaler, overenskomster og lønaftaler mv., som Finansministeriet er part i.

Dækker bl.a. akademikere generelt, lærere ved gymnasieskoler mv., læger, speciallæger, korrespondenter og studenterundervisere ved universiteter m.fl.
 
CO10 - Centralorganisationen af 2010 
Dækker bl.a. socialrådgivere, fuldmægtige i SKAT, stampersonel, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, bioanalytikere, fængselslærere m.fl.
 
Dækker bl.a. kontorfunktionærer, laboranter, IT-medarbejdere, håndværkere, rengøringsassistenter, specialarbejdere, tekniske tegnere m.fl.
 
Dækker bl.a. ledere og lærere ved frie grundskoler og efterskoler, lærere ved arbejdsmarkedsuddannelser, lærere ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning, kort- og landmålingsteknikere m.fl.

Uden for centralorganisationernes område 
Herunder bl.a. journalister, studenterundervisere m.fl.
 
Sidst opdateret : 28.05.2014
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk