Gå til moderniseringsstyrelsen
 

Regler for statsansatte i Grønland

På denne side findes love, bekendtgørelser, tjenestemandsaftaler, overenskomster mv., der omfatter statens ansatte i Grønland. Materialet vil blive indlagt som pdf-filer til download.

Det bemærkes, at for så vidt angår regelsæt, der er udsendt før 1. januar 2005, er oplistningen ikke nødvendigvis fuldstændigt udtømmende. 

Love og bekendtgørelser for ansatte i Grønland

Overenskomster for ansatte i Grønland

Andre regler og aftaler for ansatte i Grønland

Diverse

Sidst opdateret : 12.12.2017
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk