Tilbage til forsiden
 

Ledelse / Lederudvikling

God ledelse er afgørende for effektive og velfungerende offentlige arbejdspladser. På disse sider kan du læse om Moderniseringsstyrelsens forskellige aktiviteter for at forbedre offentlig ledelse, herunder de lederuddannelser som vi udbyder.
Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS) er et samlet ledelsesudviklingsinitiativ, som vil etablere udviklingstilbud til ledere på tværs af staten og på alle ledelsesniveauer. Ledere i staten skal via PLUS udvikles i retning af mere helhedsorientering, nytænkning, refleksion og handlekraft. Målet er at øge effekten af statslig ledelse og dermed styrke værdiskabelsen i staten.
Her kan du læse om det tværoffentlige netværk Forum for Offentlig Topledelse.
Her kan du læse om processen for rekruttering af departementschefer og den årlige vurdering af departementscheferne.
 
Sidst opdateret : 13.06.2017
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk